Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
 

FAQ:

 

Jak zrestartować hasło?

Proszę skorzystać z formularza resetującego i postępować z gdonie z zawartymi informacjami LINK

Co to jest elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)?

Elektroniczna skrzynka podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Internetu).

Co to jest bezpieczny podpis elektroniczny?

Do wysyłania wniosków za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej potrzebny jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Certyfikat służący do uwierzytelniania użytkownika w systemie można uzyskać w jednym z trzech polskich centrów certyfikacji tj.:

  • PCC CERTUM - Unizeto Technologies,
  • PCCE Sigillum - PWPW,
  • SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który:

  • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
  • jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
  • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Co to jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)?

Dane elektroniczne dołączone do doręczanego pisma w formie dokumentu elektronicznego połączone z tym dokumentem w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana dokonana w tym dokumencie jest rozpoznawalna; poświadczenie to określa:

  • pełną nazwę podmiotu wystawiającego poświadczenie,
  • datę i czas podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym urzędowego poświadczenia odbioru oraz datę odbioru wpisaną przez odbiorcę,
  • oznaczenie sprawy,
  • oznaczenie pisma, którego dotyczy.

Jak zacząć korzystać z ESP Służby Więziennej?

Krótka instrukcja obsługi znajduje się w sekcji Jak zacząć, natomiast aby pobrać pełny podręcznik interesanta kliknij tutaj.