Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie

KOMUNIKAT.

Informujemy, że od dnia 01 grudnia 2018 roku zostanie uruchomiona nowa wersja Elektronicznej Skrzynki Podawczej SW
Adres https://esp.sw.gov.pl nie ulegnie zmianie.
Przedmiotowy serwis nie będzie widoczny w sieci Internet. Aby w znaczący sposób zwiększyć bezpieczeństwo przysyłanych dokumentów na potrzeby ESP SW skonfigurowano sieć WAN Służby Więziennej z siecią WAN Ministerstwa Sprawiedliwości.
Istotnym warunkiem funkcjonowania ESP SW w sieci WAN MS jest skonfigurowanie stacji roboczych aby korzystały z serwera DNS Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Nowy serwis ESP SW wymaga założenia nowych kont.
 
Pobierz instrukcję obsługi nowej wersji ESP SW.
 
 
W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż od 25 maja 2018 r. w serwisie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Służby Więziennej obowiązuje Polityka Prywatności.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 

 Aktualności

 
Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
  
  
  
Treść
  
2017-05-11
  
2014-07-11

Poniżej link do pliku "pomocy" opisujący tymczasowe rozwiązania

Link do pliku...

  
2014-05-21

W module "Jak zacząć" umieszczona została informacja o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer, konfiguracji ustawień pliku konfiguracyjnego kontrolki ActiveX oraz informację o weryfikacji ścieżki certyfikacji. Link do ustawień...

  
2014-05-05

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 października 2012 r. (Dz.U.2012.1153) § 7. ust 1 pkt.2 w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności uprzejmie proszę wypełniać formularz o nazwie "Powiadomienie o przesłaniu dokumentów", który nie wymaga dołączania załączników.

  
2014-04-15

Po zalogowaniu się do serwisu użytkownicy powinni uzupełnić swoje profile w celu automatycznego uzupłniania formularzy danymi z profilu. Link do edycji profilu... 

  
2014-04-14

Proszę o zpoznanie się z instrukcją użytkownika. Link do instrukcji... 

  
2014-04-14

Przed logowaniem do serwisu, proszę o zresetowanie hasła. Link do zresetowania hasła...

  
2014-04-14

Przed przystąpieniem do pracy proszę zainstalować kontrolkę do podpisu formularzy. Link do isntalatora...

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Centralny Zarząd Służby Więziennej uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Doręczanie dokumentów
Dokument można złożyć za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie esp.sw.gov.pl. Poświadczenie odbioru zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy korespondencji.
 
Uwaga!!!
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika nie może przekroczyć 2 MB.
  • Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.