Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie

ESP SW

:

Jak zacząć

 

Instrukcja obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej Służby Więziennej
(instrukcję wraz z zrzutami ekranowymi można pobrać klikając na link)
 
Spis treści
 

1 Główna witryna
 
Wygląd systemu może się różnić w zależności od konfiguracji modułów i uprawnień oraz wprowadzonych danych przez pracowników Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
Zawartość instrukcji składa się z następujących modułów:
· Rejestracja
· Zaloguj
· Wyloguj
· Rejestracja Profilu ( Osoba fizyczna )
· Rejestracja Profilu ( Instytucja )
· Pobieranie i Instalacja ActiveX
· Przesyłanie informacji do Jednostek organizacyjnych Służby Więziennej – metoda 1
· Przesyłanie informacji do Jednostek organizacyjnych Służby Więziennej – metoda 2
· Zmiana hasła
· Drukowanie
· Dokumenty wysyłane/odbierane
Część z nich jest umieszczona na głównej stronie, część jest umieszczona głębiej. W dalszej części niniejszej instrukcji opisujemy funkcjonalność poszczególnych modułów.
 
 
 
Aplikacja działa poprawnie na stacji z systemem operacyjnym Windows XP 32-bit lub wyższym, była testowana w przeglądarce Internet Explorer od wersji 8. Do poprawnego działania konieczna jest instalacja ActiveX.
 
Dla nowszych wersji przeglądarki IE należy włączyć "widok zgodności" dla domeny sw.gov.pl
 
 
 
Moduł rejestracji jest dostępny na głównej witrynie ( stronie ) w menu po lewej stronie. Witryna jest dostępna pod adresem https://esp.sw.gov.pl
Rejestracja pozwala na bezpośredni dostęp do serwisu, aby rozpocząć rejestrację wybieramy zakładkę „Rejestracja”, która znajduję się po lewej stronie przeglądarki w menu serwisu.
 
 
Aby dokonać rejestracji musimy podać wymagane dane do utworzenia konta :
· Nazwa użytkownika
· Hasło
· Imię
· Nazwisko
· E-mail
· Kod z obrazka
Ważne jest aby wprowadzać wiarygodne dane.
Uwaga! : Nowe hasło musi się składać z minimum 7 znaków w tym minimum 1 znak alfanumeryczny tzw. Znak specjalny ( np. „!” lub „@” )
 
 
Po poprawnej rejestracji konto zostanie utworzone, a na ekranie pojawi się komunikat o utworzonym koncie
Konto automatycznie zostanie zalogowane do serwisu oraz na podany adres Email zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta.
 
 
Aby zalogować się do serwisu w pasku adresu przeglądarki wprowadzamy adres https://esp.sw.gov.pl następnie musimy kliknąć przycisk „Logowanie” Znajduje się on w prawym górnym rogu witryny
 
 
Po wybraniu opcji Logowania na ekranie przedstawi się nam okno logowania, w którym musimy podać dane wprowadzane podczas rejestracji :
· Nazwę Użytkownika
· Hasło
Gdy wprowadzimy prawidłowe dane uzyskamy dostęp do serwisu.
 
 
Aby wylogować się z serwisu musimy kliknąć przycisk przedstawiający nasze Imię i Nazwisko, które podaliśmy podczas rejestracji. Znajduje się on w prawym górnym rogu witryn. Po jego kliknięciu rozwinie nam się menu konta, jedną z opcji jest Wyloguj.
 
 
Wylogowanie nastąpi również po zamknięciu okna przeglądarki.

 
Uzupełnienie danych dla osoby fizycznej, jest pomocne w czynnym korzystaniu z serwisu. Można je dodać wybierając z menu po lewej stronie witryny zakładkę „Mój profil”. Po wybraniu tejże zakładki na ekranie wyświetli nam się możliwość wyboru Typu interesanta.
Do wyboru Typu interesanta mamy dwie opcje :
· Osoba fizyczna
· Instytucja
 
W tym przypadku wybieramy „Osoba fizyczna”.
 
Kolejnym krokiem będzie wypełnienie danych personalnych dla osoby fizycznej.
Uwaga! : Miejsca oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane ( nie mogą być puste ), aby zmiany zostały zapisane. Dodatkowo można wyświetlić podpis danego pola najeżdżając na niego kursorem.
 
Przykładowo wypełnione dane personalne. Dane zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz zmiany”.
Uwaga! : W przypadku zmiany Email-a nie zostaniemy o tym poinformowani poczta elektroniczną.
 
 
Uzupełnienie danych dla instytucji, jest pomocne w czynnym korzystaniu z serwisu. Można je dodać wybierając z menu po lewej stronie witryny zakładkę „Mój profil”. Po wybraniu tejże zakładki na ekranie wyświetli nam się możliwość wyboru Typu interesanta.
Do wyboru Typu interesanta mamy dwie opcje :
· Osoba fizyczna
· Instytucja
 
W tym przypadku opiszemy dla instytucji.
 
Uwaga! : Miejsca oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane ( nie mogą być puste ), aby zmiany zostały zapisane. Dodatkowo można wyświetlić podpis danego pola najeżdżając na niego kursorem.
 
2.7 Pobieranie i Instalacja ActiveX
 
ActiveX to aplikacja, która jest wymagana do poprawnego otwierania oraz wysyłania dokumentów za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Aby pobrać ActiveX wystarczy z zakładek witryny ESP SW wybrać zakładkę „Jak zacząć”, a następnie w prawym dolnym rogu wybrać hiperłącze „ESPActiveX” do pobrania aplikacji.
 
Po wybraniu hiperłącza wyświetli się w dolnej części okno plik do zapisu, aby go zapisać wybierz przycisk „Zapisz”
 
Po zakończeniu pobierania otwieramy pobrany plik, aby go otworzyć wybieramy przycisk „Otwórz”
 
Gdy plik zostanie pobrany i otwarty jest gotowy do instalacji. Wymagane jest aby plik został zainstalowany „Jako Administrator”, aby to zrobić wybieramy prawym przyciskiem mysz plik o nazwie „Esp.MSISetup”, a następnie wybieramy właściwości. Następnie kopiujemy zawartość rubryki „Lokalizacja” ( najlepiej zaznaczyć żądaną wartość do skopiowania, a następnie użyć kombinacji klawiszowej CTRL+C ).
 
Następnie należy uruchomić konsole CMD jako administrator, aby to zrobić należy w wyszukiwarce w menu Start wprowadzić „CMD”, a następnie kliknąć na wyszukaną aplikację o nazwie „CMD” prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję „Uruchom jako administrator”. System może od nas wymagać poświadczenia w postaci nazwy użytkownika i hasła. Po poprawnym wykonaniu czynności wyświetli nam się następujące okno.
 
W kolejnej czynności ważne jest aby wprowadzona nazwa była wprowadzona w cudzysłowie ( ‘’…’’ ). Wklejamy skopiowaną ścieżkę ( klikamy prawym przyciskiem myszy w tło konsoli CMD a następnie wybieramy opcję „ Wklej” ), następnie używamy przycisku „Slash” („\”) i dopisujemy pełną nazwę pliku który chcemy zainstalować ( Esp.MSISetup ) oraz rozszerzenie pliku ( .msi ). Zatwierdzamy przyciskiem „Enter”.
 
Po zatwierdzeniu wprowadzonej ścieżki uruchomi się instalator programu ActiveX. W oknie powitalny instalatora należy wybrać przycisk „Next >”
 
Kolejne okno pozwala nam wybrać miejsce docelowe instalacji ActiveX oraz pozwala na wybór, który z użytkowników może korzystać z tego oprogramowania „Everyone” – Każdy użytkownik stacji, „Just me” – Użytkownik, który instalował aplikacje. Do poprawnej pracy aplikacji zaleca się wybrać tą pierwszą.
 
Paczka jest gotowa do instalacji, aby rozpocząć instalację należy nacisnąć przycisk „Next >”.
 
Instalacja powiodła się, aby zamknąć instalator należy wybrać przycisk „Close”
Uwaga!: Program ActiveX korzysta z platformy .NET Framework, w razie problemów z poprawnością działania aplikacji sprawdź czy platforma wyżej wymieniona jest zainstalowana na Twoim komputerze.
 
2.8 Przesyłanie informacji do Jednostek organizacyjnych Służby Więziennej – metoda 1
 
Przesyłanie informacji jest możliwe w zakładce znajdującej się w lewym menu „Złóż pismo” lub „Formularze” z górnego menu.
 
Pierwszą metodą jest wybór formularza, a następnie wybór jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.
Po wybraniu formularza i jednostki organizacyjnej klikamy na link „Złóż pismo” znajdujący się poniżej wybranych ustawień formularza.
 
Uwaga! : W przypadku gdy wybierzemy rodzaj formularza oraz jednostkę organizacyjną Służby Więziennej, a następnie będziemy chcieli zmienić jednostkę od razu będzie to niemożliwe, czynnością którą będziemy musieli wykonać będzie kliknięcie krzyżyka, który pojawi się gdy naciśniemy na wybraną nazwę jednostki. Wybrana jednostka po tej czynności zniknie i będzie możliwa do kolejnego wyboru.
 
Formularz automatycznie uzupełni się danymi osobowymi, które podaliśmy podczas rejestracji konta Jednakże będziemy musieli uzupełnić niewypełnione pola oraz ewentualnie dodać załącznik.
Kliknąć przycisk "Wyślij" zatwierdzamy dokument gotowy do wysłania.
 
Aby dodać załącznik klikamy we wskazane miejsce („Kliknij tutaj, aby dołączyć plik”) znajduje się ono na samym końcu formularza. Po kliknięciu pojawi się nam okno z dołączaniem plików.
 
Wybieramy przycisk przeglądaj i wyszukujemy plik umieszczony w dowolnym miejscu na dysku.
Uwaga! : Załączany plik nie może być pusty. Nazw załącznika nie może zawierać polskich znaków oraz znaków specjalnych.
Wybór zatwierdzamy przyciskiem „Otwórz”, a następnie przyciskiem „Dołącz”. W tym momencie plik zostanie załączony do formularza.
 
W takiej formie formularz jest gotowy do wysłania. Klikamy „Wyślij”
 
Po kliknięciu przycisku „Wyślij” pojawi się przycisk „Podpisz” podświetlony na niebiesko.
 
Po wybraniu przycisku „Podpisz” zostaniemy przekierowani na stronę, w której będziemy musieli zezwolić witrynom WEB na korzystanie z aplikacji ActiveX.
 
Aby zezwolić na korzystanie z ActiveX na stronach Web należy wybrać przycisk „Zezwalaj”, a następnie opcję „ Zezwalaj dla wszystkich witryn sieci Web”. Poświadczenie zostanie zapamiętane.
 
Po zezwoleniu na korzystanie z aplikacji ActiveX wystarczy wybrać przycisk „Podpisz” aby przejść do aplikacji wysyłania dokumentu.
 
Po wybraniu przycisku „Podpisz” wyświetli się kreator podpisywania i wysyłania dokumentu, klikamy przycisk „Podpisz i wyślij dokument”
 
System Windows wymaga od nas wyboru certyfikatu, wybieramy odpowiedni i zatwierdzamy przyciskiem „Ok”.
 
Wysyłanie dokumentu może chwilę potrwać ( w zależności od wielkości załączonego dokumentu ). Pomyślne wysyłanie dokumentu objawi się komunikatem „Dokument wysłano!”.
 
W tym momencie zostanie do nas wysłane drogą mailową na adres podany podczas tworzenia konta urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) w formacie plik.xml oraz podpis
 
 
Drugą metodą przesyłania informacji do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej jest wybranie jednostki nadrzędnej. Wybór jednostki nadrzędnej powoduje zawężenie kryterium wyboru do jednostek podległych.
 
Kolejnym krokiem jest wybór jednostki do, której będziemy wysyłany formularz.
 
Po wyborze jednostki pojawią się nam do wyboru dostępne formularze do, których instrukcja została zawarta w pierwszym przykładzie Przesyłanie informacji do Jednostek organizacyjnych Służby Więziennej – metoda 1.
 
Zmiana hasła polega na, kliknięciu w prawym górnym rogu na Imię i Nazwisko podane podczas rejestracji konta. Po jego kliknięciu rozwinie się menu z którego musimy wybrać opcję „Zmiana hasła”.
W pierwszym polu witryna prosi nas o podanie starego hasła chroniącego nasze konto, a następnie podajemy nowe hasło i w miejscu potwierdzenia hasła musimy wpisać ponownie nowe hasło aby wykluczyć niechciane pomyłki.
 
Uwaga! : Nowe hasło musi się składać z minimum 7 znaków w tym minimum 1 znak alfanumeryczny tzw. Znak specjalny ( np. „!” lub „@” )
 
Aby zatwierdzić zmianę hasła klikamy przycisk „Zamień hasło”.
 
Pomyślnie zmienione hasło objawi się komunikatem „Twoje hasło zostało zmienione!”.
 
 
Po wypełnieniu formularza ( może być także pusty ) można go swobodnie drukować. Aby tego dokonać należy otworzyć formularz, który chcemy wydrukować. W otwartym formularzu w górnej części jest widoczny pasek narzędzi, w którym mamy do wyboru dwie opcję „Zamknij” oraz „Podgląd wydruku”. Wybieramy opcję „Podgląd wydruku”.
 
Po kliknięciu „Podgląd wydruku” wyświetli nam się nowe okno podglądu wydruku.
 
Kolejną czynnością jaka należy wykonać jest klikniecie PPM ( Prawy Przycisk Myszy ) w dowolne puste miejsce w otwartym oknie. Rozwinie nam się menu kontekstowe, z którego wybieramy opcję „Drukuj…”.
 
Po wybraniu opcji „Drukuj…” wyświetli nam się okno kreatora drukowania. Klikając przycisk „Drukuj” rozpoczniesz drukowanie.
 
 
W module „Moje dokumenty” będziemy mogli podejrzeć złożony dokument.
 
W momencie kiedy pismo trafi do Adresata zostaniemy powiadomieni mailem o tym fakcie ( pod warunkiem, że zaznaczyliśmy odpowiednią opcję przy składaniu pisma w systemie ).
W tym miejscu można też obejrzeć i zweryfikować otrzymane urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które zostanie do nas wysłane również drogą mailową. Jest to elektroniczna wersja pieczątki „Wpłynęło dnia”, którą w tradycyjnej formie dostajemy w urzędzie na kserokopii składanego dokumentu papierowego.
Każdorazowa zmiana statusu powoduje przesłanie odpowiedniej informacji na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej
 
Dodatkowo klikając na link „formularza” (np. ESP-.../...) możemy zweryfikować certyfikat osoby wysyłającej oraz certyfikat UPO. Każda przesyłana informacja w systemie ESP SW oznakowana jest kwalifikowanym znacznikiem czasu.
 

 Do pobrania