Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie

ESP SW

:

Regulamin

 PODSTAWA PRAWNA WPROWADZANEGO ROZWIĄZANIA:

Podstawę i sposób funkcjonowania Elektronicznej Skrzynki Podawczej określają następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450),

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565),

- Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230 2010.12.17),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz karśrodków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U.2012.1153).Dokumenty zawierające złośliwy kod lub oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.